JÓGA | TANEC | HENNA A JAGUA | MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ A TĚLO | KLAUNOVÁNÍ | TANEC S OHNĚM | PÍSNĚ | POEZIE

Spolutvorba

Sanpriya Vendy & Pangumpán

O co jde?

My, Sanpriya Vendy a Pangumpán, rádi propojujeme a tak pomalu vznikají nápady na společné umělecké počiny.

V tuto chvíli je možné si objednat Sanpriyin tanec s ohněm speciálně za doprovodu perkusní sestavy pana Pangumpána

Audi Mortem

“Naslouchej smrti”

Nejen proto, že jsme se seznámili v Hospici Sv. Lazara, přišla Sanpriya Vendy s nápadem vytvořit společné umělecké tanečně-melodramatické dílo o smrti/o životě. Oba cítíme, že cokoli se udělá pro “detabuizaci” tématu stáří, nemoci a umírání v naší společnosti, je dobré, pokud se to uchopí s citem, pokorou, ba i humorem.

Saltamelodramiem

Aneb taneční melodramatické dílo. Nabízíme jej v krátké verzi – cca 40min., nebo delší obsahující více prozaických vstupů – cca 75min. anebo každou z verzí ještě s následnou besedou, která celkový čas prodlouží min. o 30min. Lze se domluvit na pauze a detailech přizpůsobení konkrétním specifikům místa a času. Cena dohodou.

Všechny akce se dozvíte
na Facebooku a Instagramu.